OFERTA

Odbieramy: zużyte akumulatory rozruchowe, zużyte akumulatory samochodowe, zużyte akumulatory motocyklowe, zużyte akumulatory przemysłowe, zużyte akumulatory trakcyjne, zużyte akumulatory stacjonarne, zużyte akumulatory kwasowe, zużyte akumulatory żelowe oraz wszystkie inne zużyte akumulatory posiadające na boku, na pudełku lub opakowaniu znak recyklingu - Pb (ołów). Zapraszamy do współpracy – gwarantujemy wysokie ceny, szybką płatność, terminowość i wysoką jakość obsługi w odbiorze i transporcie złomu akumulatorów ołowiowych (Pb) .Posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia. Działamy na terenie Piły i całego województwa Wielkopolskiego.
Posiadacie Państwo zużyte akumulatory niklowo-kadmowe (Ni-Cd)? – trafiliście do profesjonalnej firmy, uprawnionej do odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych – baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych Zapraszamy do współpracy – gwarantujemy wysokie ceny, szybką płatność, terminowość i wysoką jakość obsługi w odbiorze i transporcie złomu akumulatorów niklowo-kadmowych (Ni-Cd) . Posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia. Działamy na terenie Piły i całego województwa Wielkopolskiego.
Odbieramy: zużyte akumulatory z motocykli, zużyte akumulatory z samochodów osobowych, zużyte akumulatory z samochodów ciężarowych, zużyte akumulatory z samochodów dostawczych, zużyte akumulatory z autobusów oraz zużyte akumulatory z maszyn rolniczych posiadające na boku, na pudełku lub opakowaniu znak recyklingu - Pb (ołów). Zapraszamy do współpracy – gwarantujemy wysokie ceny, szybką płatność, terminowość i wysoką jakość obsługi w odbiorze i transporcie złomu akumulatorów rozruchowych Posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia. Działamy na terenie Piły i całego województwa Wielkopolskiego.
Odbieramy: zużyte akumulatory z samochodów osobowych, zużyte akumulatory z samochodów ciężarowych oraz zużyte akumulatory z samochodów dostawczych posiadające na boku, na pudełku lub opakowaniu znak recyklingu- Pb (ołów). Zapraszamy do współpracy – gwarantujemy wysokie ceny, szybką płatność, terminowość i wysoką jakość obsługi w odbiorze i transporcie złomu akumulatorów samochodowych . Posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia. Działamy na terenie Piły i całego województwa Wielkopolskiego.
Odbieramy: zużyte akumulatory z motocykli, zużyte akumulatory ze skuterów oraz zużyte akumulatory z quadów posiadające na boku, na pudełku lub opakowaniu znak recyklingu - Pb (ołów). Zapraszamy do współpracy – gwarantujemy wysokie ceny, szybką płatność, terminowość i wysoką jakość obsługi w odbiorze i transporcie złomu akumulatorów motocyklowych Posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia. Działamy na terenie Piły i całego województwa Wielkopolskiego
Odbieramy:
  • zużyte akumulatory z pojazdów elektrycznych: zużyte akumulatory z pojazdów golfowych, zużyte akumulatory z wózków elektrycznych, zużyte akumulatory z skuterów elektrycznych, zużyte akumulatory z wózków inwalidzkich, zużyte akumulatory z pojazdów użytkowych oraz zużyte akumulatory z pojazdów platformowych,
  • zużyte akumulatory z maszyn transportowych i podnoszących: zużyte akumulatory z wózków jezdniowych, zużyte akumulatory z wózków widłowych, zużyte akumulatory z holowników, zużyte akumulatory z podestów ruchomych, zużyte akumulatory z platform, zużyte akumulatory z podnośników koszowych oraz zużyte akumulatory z paleciaków,
  • zużyte akumulatory z maszyn czyszczących posiadające na boku, na pudełku lub opakowaniu znak recyklingu - Pb (ołów). Zapraszamy do współpracy – gwarantujemy wysokie ceny, szybką płatność, terminowość i wysoką jakość obsługi w odbiorze i transporcie złomu akumulatorów przemysłowych. Posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia. Działamy na terenie Piły i całego województwa Wielkopolskiego
Odbieramy:
  • zużyte akumulatory marine: zużyte akumulatory z łodzi o napędzie elektrycznym oraz zużyte akumulatory z zasilania urządzeń elektrycznych na łodziach i jachtach o napędzie spalinowym,
  • zużyte akumulatory z samochodów rekreacyjnych: zużyte akumulatory z zasilania urządzeń elektrycznych w autobusach rekreacyjnych, zużyte akumulatory z zasilania urządzeń elektrycznych w kamperach oraz zużyte akumulatory z zasilania urządzeń elektrycznych w przyczepach kempingowych
posiadające na boku, na pudełku lub opakowaniu znak recyklingu - Pb (ołów).
Zapraszamy do współpracy – gwarantujemy wysokie ceny, szybką płatność, terminowość i wysoką jakość obsługi w odbiorze i transporcie złomu akumulatorów pojemnościowych. Posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia. Działamy na terenie Piły i całego województwa Wielkopolskiego.
 
Odbieramy: zużyte akumulatory z zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, zużyte akumulatory z zasilania komputerów, zużyte akumulatory z zasilania oświetlenia awaryjnego, zużyte akumulatory z zasilania alarmów, zużyte akumulatory z zasilania systemów kontroli i monitoringu w elektrowniach, zużyte akumulatory z zasilania systemów kontroli i monitoringu w stacjach dystrybucji, zużyte akumulatory z zasilania systemów kontroli i monitoringu na stacjach kolejowych oraz zużyte akumulatory z zasilania systemów kontroli i monitoringu na stacjach lotniskach posiadające na boku, na pudełku lub opakowaniu znak recyklingu - Pb (ołów). Zapraszamy do współpracy – gwarantujemy wysokie ceny, szybką płatność, terminowość i wysoką jakość obsługi w odbiorze i transporcie złomu akumulatorów stacjonarnych. Posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia. Działamy na terenie Piły i całego województwa Wielkopolskiego.
Posiadacie Państwo zużyte akumulatory kwasowe? – trafiliście do firmy, uprawnionej do odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych – baterii i akumulatorów ołowiowych . Zapraszamy do współpracy – gwarantujemy wysokie ceny, szybką płatność, terminowość i wysoką jakość obsługi w odbiorze i transporcie złomu akumulatorów kwasowych .Posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia. Działamy na terenie Piły i całego województwa Wielkopolskiego.
Posiadacie Państwo zużyte akumulatory zasadowe? – trafiliście do o do odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych – baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych. Zapraszamy do współpracy – gwarantujemy wysokie ceny, szybką płatność, terminowość i wysoką jakość obsługi w odbiorze i transporcie złomu akumulatorów zasadowych. Posiadamy wszystkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia. Działamy na terenie Piły i całego województwa Wielkopolskiego.
Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostanie się do naszego organizmu wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go środowiska. Firma AKU od wielu lat zajmuję się zarówno skupem jak i utylizacją tak niebezpiecznego produktu jak baterie. Działamy na terenie Piły i całego województwa Wielkopolskiego. Zapraszamy do współpracy.
Odpady niebezpieczne powstają zarówno w prywatnych gospodarstwach domowych, jak i w zakładach przemysłowych. Należą do nich przede wszystkim wszystkie substancje posiadające właściwości szkodliwe dla zdrowia i/lub środowiska [np. ługi, rozpuszczalniki, kwasy]. Sposób obchodzenia się z odpadami niebezpiecznymi obwarowany jest surowymi przepisami prawnymi i obowiązkiem prowadzenia dokumentacji, nadzorowany przez odpowiednie urzędy. Firma AKU ma wieloletnie doświadczenie w utylizacji odpadów niebezpiecznych. Wysoko wyspecjalizowana kadra pracownicza zajmuje się opracowaniem odpowiednich rozwiązań dla przedsiębiorstw i gwarantuje stałe bezpieczeństwo aż do końcowego etapu w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Z taką samą starannością podchodzimy do odpadów niebezpiecznych pochodzących z prywatnych gospodarstw domowych. Serdecznie zapraszamy do współpracy